Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
  

   Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 
Norme tehnice din 25 iunie 2004 privind proiectarea si realizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei

   Ministerul Administratiei si Internelor, Ordinul nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de   autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, Publicat in Monitorul Oficial 238 din 14 aprilie 2010
  Elaborarea analizei de risc la securitate fizica implica, în general parcurgerea urmatoarelor etape:
   • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscul la securitate fizica al unitatii;
   • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
   • identificarea surselor de risc la securitate fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, si potentialele consecinte;
   • identificarea masurilor de control al riscului existente în organizatie;
   • analizarea riscului la securitate fizica;
   • estimarea riscului unitatii;
   • întocmirea raportului de evaluare si tratare a riscului la securitate fizica;
   • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational.
Analiza de risc la securitate fizica cuprinde raportul de evaluare si tratare a riscului la securitate fizica si, dupa caz, grila de evaluare specifica obiectului de activitate.
Inapoi la pagina de start